download

promo

Chagua nchi yako

Ingiza jina lako kamiliUmeshajisajili? Ingia


KWANINI HATUTOZI
RIBA?

NUKUU

QURAN: Surah Aali Imran, 3, : 130 Enyi Mlioamini! Msile riba, mkizidisha mara dufu kwa mara dufu.

BIBLIA: Kumbukumbu la Sheria 23:19 Usimkopeshe ndugu yako Mwisraeli kitu kwa riba; usimtoze riba juu ya mkopo wa fedha, chakula, au chochote ambacho watu hukopesha kwa riba.


cheti

MAWASILIANO


wadhamini